Dây chuyền làm tinh bột nghệ

Máy vắt tinh bột nghệ
Máy vắt tinh bột nghệ

6,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ

Máy xay tinh bột nghệ
Máy xay tinh bột nghệ

6,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ

Máy xay vắt nghệ liên hoàn
Máy xay vắt nghệ liên hoàn

6,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ