Thang xếp là thiết bị hỗ trợ nhà nông trong công việc thu hoạch trái cây, nông sản và cắt tỉa cành cây trên cao an toàn.
Sản phẩm thang xếp còn có công dụng trong công nghiệp, giúp tiếp cận và sửa chữa ở nơi cao, khó tiếp cận.

Xem Thêm

Thang xếp